policy

Modele lucrari plan de situatie planimetrice si altimetrice (cod 4.1.1 si 4.1.2)

19Plan de situație monument istoric și sit arheologic - jud. Hunedoara

Plan de situație planimetric și altimetric realizat pentru situl arheologic Sarmizegetusa în vederea realizării proiectului tehnic de consolidare și conservare. Pentru acest plan s-a obținut și avizul OCPI.
18Plan de situație teren agricol 100 ha pentru parc fotovoltaic - jud. Giurgiu

Plan de situație planimetric și altimetric realizat ca suport topografic necesar proiectării unui parc de panouri fotovoltaice. Datorită suprafeței mari, dar și pentru o descriere cât mai exactă a reliefului, s-a folosit un grid de 15x15m în ridicarea punctelor de detaliu. Pe lângă terenul natural, au fost delimitate și descrise: canale de irigații, vegetație înaltă, precum și câteva profile transversale pe un drum european.


 
17Plan de situație amplasament stâlpi electrici înaltă tensiune LEA în vederea consolidării și reabilitării - jud. Constanța

Plan de situație planimetric și altimetric realizat în vederea proiectării subtraversărilor liniilor de înaltă tensiune ce se interesectau în zonă. Ridicarea a avut ca scop evidențierea reliefului terenului, dar în mod special poziția liniilor LEA, a sistemelor de prindere al acestora, precum și modelul 3D al stâlpilor metalici.
16Plan de situație benzinărie dezafectată în vederea proiectării - jud. Constanța

Plan de situație planimetric și altimetric, realizat în vederea demolării construcțiilor existente și ulterior proiectării unei stații de alimentare cu combustibil. Detaliile ridicate au cuprins imobilul în cauză, toate elementele fixe existente pe acesta precum, zonele adiacente printre care și un tronson dintr-un drum național.
15Plan de situație AS-BUILT centru comercial - jud. Ilfov 

Plan de situație planimetric și altimetric tip AS-BUILT în care s-a realizat ridicarea topografică a incintei, parcării și căilor de acces ale unui centru comercial deschis de curând, precum și a unor terenuri adiacente, în vederea realizării proiectului de extindere a centrului comercial.
14Plan de situație teren 180 ha, cu zone de cultură agricolă & lac & pădure, în vederea proiectării - jud. Călărași, în apropiere de București

Plan de situație planimetric și altimetric în vederea proiectării unui ansamblu rezidențial cu aproximativ 4000 de unități locative. Ridicarea topografică a cuprins terenul natural, canale de irigații, căi de acces, zone de vegetație diversă: culturi agricole, stufăriș, pădure foioase, precum și delimitarea conturului unui lac.
13Plan de situație 60 ha incluzând zone de teren agricol, drumuri de acces, DN1, pasaj CF - în vederea proiectării unei academii de sport - jud. Ilfov

Plan de situație planimetric și altimetric realizat ca suport topografic în vederea proiectării unui ansamblu cu caracter sportiv. Ridicarea a vizat elemente ale terenului natural, căi de acces, construcții, pasaje supraterane de cale ferată, precum și un tronson de drum național. Ridicarea topgrafică a drumurilor și căilor de acces a inclus și realizarea de profile transversale la un interval de 10/15m.
12Plan de situație AS-BUILT, fostă incintă industrială transformată în școală gimnazială și grădiniță - jud. Ilfov

Plan de situație planimetric și altimetric, realizat la finalizarea lucrărilor de construire/consolidare a construcțiilor existente, precum și de sistematizare exterioară. Ridicarea topografică a cuprins toate elementele fixe existente: construcții, căi de acces, trotuare, rețele edilitare vizibile, spații verzi, terenuri de sport, vegetație, etc.
11Plan de situație incintă școală gimnazială: parc, terenuri sport, spații verzi - jud. Brașov

Plan de situație planimetric și altimetric al incintei unei școli gimnaziale din mun. Făgăraș, în vederea realizării proiectului de reabilitare/consolidare. Ridicarea topografică a cuprins toate elementele fixe existente: construcții, căi de acces, trotuare, rețele edilitare vizibile, spații verzi, terenuri de sport, vegetație, etc. 
Pe lângă planul de situație, pentru această lucrare s-a realizat și o scanare 3D completă a clădirii principale.
 
10
Plan de situație incintă - clădire în curs de consolidare; și străzi adiacente, în vederea realizării sistematizării verticale - mun. București

Plan de situație planimetric și altimetric al incintei unei clădiri-monument, în vederea realizării proiectului de reabilitare/consolidare. Ridicarea topografică a cuprins toate elementele fixe existente: construcții, căi de acces, trotuare, rețele edilitare vizibile, spații verzi, vegetație, etc. Accentul principal s-a pus pe punctele de cotă măsurate la fiecare intrare în clădire, pe baza cărora s-a realizat proiectul de sistematizare verticală.
9Plan de situație incintă unitate de producție - stație de îmbuteliere gaz industrial - mun. București

Plan de situație planimetric și altimetric al incintei unei unități de producție, precum și a drumurilor învecinate. Ridicarea topografică a cuprins toate elementele fixe existente: construcții, căi de acces, trotuare, rețele edilitare vizibile, spații verzi, vegetație, etc. Accentul principal s-a pus pe elementele aflate în imediata apropiere de limitele de proprietate, în vederea soluționării unor probleme legate de posibila expropriere.
8Plan de situație amplasament instituție diplomatică - București, zona ultracentrală

Plan de situație planimetric și altimetric al incintei unei instituții diplomatice situate în centrul capitalei, în vederea realizării proiectului de reabilitare/consolidare al clădirii. Pe lângă ridicarea topgrafică a elementelor fixe regăsite în teren, compania noastră a oferit și servicii de scanare 3D, respectiv livrabile 2D: relevee de fațadă ale clădirii principale.
7Plan de situație fostă incintă industrială, dezafectată - București, sector 3

Plan de situație planimetric și altimetric al incintei unei foste fabrici, precum și a drumurilor învecinate. Ridicarea topografică a cuprins toate elementele fixe existente: construcții, căi de acces, rețele edilitare vizibile, spații verzi, vegetație, etc. 
Fiind un spațiu dezafectat, au fost evidențiate și zone de taluz pronunțat, în vederea descrierii cât mai precise a terenului.
6
Plan de situație pentru proiectare - teren viran situat în zonă rezidențială - jud. Ilfov

Plan de situație planimetric și altimetric teren situat într-o zonă cu caracter rezidențial, în vederea proiectării unui ansamblu de locuințe individuale.
Ridicarea a vizat atât terneul natural, căile de acces, dar și înălțimile construcțiilor învecinate, în vederea sistemtizării cât mai corecte a viitoarelor construcții.
5Plan de situație casă+curte, în vederea obținerii autorizației de construire/consolidare - mun. București

Plan de situație planimetric și altimetric ce a vizat toate elementele fixe și stabile în timp din interiorul și din vecinătatea imobilului vizat, în vederea obținerii avizului OCPI.


4Plan de situație volum pământ excavat/evacuat - mun. București

Plan de situație planimetric și altimetric în zonă de șantier în lucru, în vederea calculelor de volume pământ excavat/depozitat/evacuat. Ridicarea topografică a vizat pământul depozitat în urma excavării dintr-un șantier în lucru, cantitatea acestuia fiind într-o continuă schimbare, datorită evacuării acestuia. În urma determinării volumelor în diferite etape, s-au putut determina cantitățiile de pământ evacuat. 
 
3Plan de situație incintă clădire birouri în execuție - mun. București

Plan de situație planimetric al unei incinte în vederea stabilirii de cantități, precum și compararea suprafețelor proiectate cu cele finalizate. S-au măsurat și delimitat zonele cu suprafețe diferite: asfalt, beton, granit, spațiu verde, spații nefinisate, în vederea calculelor de suprafețe, comparând valorile din proiectul tehnic, cu cele reale-executate. S-au măsurat și detalii care să ajute la descrierea cât mai exactă a zonei studiate, cum ar fi: clădiri, căi de acces, garduri, etc.
2Plan de situație incintă Spital Județean, în vederea determinării de suprafețe - mun. București

Plan de situație planimetric al unei incinte de spital, în vederea determinării de cantități. Ridicarea topografică a avut ca obiect măsurarea și delimitarea diferitelor zone pavate cu materiale diferite, cum ar fi: asfalt, beton, pavaj piatră, pământ, etc. Pentru o identificare cât mai corectă, s-au măsurat și alte detalii, cum ar fi: clădiri, garduri, căi de acces, vegetație, etc.
1Plan de situație incintă depozite (fostă fabrică), în vederea stabilirii situației cadastrale - mun. București

Plan de situație planimetric, ce a vizat incinta unei foste fabrici din capitală, la ora actuală folosită ca spațiu comercial și de depozitare pentru diverse companii. Ridicarea topografică a avut ca scop principal identificarea cât mai exactă a construcțiilor edificate pe teren, precum și clarificarea unei situații cadastrale a imobilului, din punctul de vedere al limitei de proprietate.