Pemberhentian (SOP/NON-PT/B/08)

  1. Unit kerja mengusulkan tenaga kependidikan dan dosen terbukti telah melanggar atau melakukan pelanggaran berat kepada SDM.

  2. SDM meneliti berkas usulan unit kerja bagi tenaga kependidikan dan dosen yang melanggar peraturan. Kemudian mengusulkan surat pemberhentian kepada BPH dengan melampirkan SK pangkat terakhir.

  3. BPH memepelajari dan menganalisa surat pemberhentian tenaga kependidikan dan dosen yang melanggar peraturan berdasarkan bukti yang sah untuk diteruskan kepada Yayasan.

  4. Yayasan memproses dan menandatangani SK pemberhentian Tenaga kependidikan dan dosen.

  5. SK Yayasan disampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip.

  6. Tenaga kependidikan dan dosen dikeluarkan. Apabila tenaga kependidikan dan dosen mempunyai pinjaman di institusi untuk diselesaikan dan menyangkut masalah itu akan diatur dalam SOP Keuangan.