SOP Cuti Melahirkan ( SOP/NON-PT/AMA/05 )

  1. Permohonan cuti oleh tenaga kerja permpuan diajukan ke atasan langsung sesuai format yang telah disediakan dengan melampirkan surat dokter

  2. Atasan langsung menyetujui cuti melahirkan

  3. SDM mencatat didalam buku rekapitulasi cuti melahirkan tenaga kerja

  4. Tenaga kerja melaksanakan cuti sesuai yang telah ditentukan