SOP Izin Sakit ( SOP/NON-PT/AMA/04 )

  1. Tenaga kependidikan melaporkan/membuat permohonan hal kondisi yang dialaminya kepada atasan langsung

  2. Atas persetujuan atasan, unit meneruskan permintaan izin sakit tenaga kependidikan ke urusan SDM

  3. SDM memproses izin dan menerbitkan surat izin sakit