SOP Izin Sakit ( SOP/NON-PT/AMA/04 )

  1. 1

    Tenaga kependidikan melaporkan/membuat permohonan hal kondisi yang dialaminya kepada atasan langsung

  2. 2

    Atas persetujuan atasan, unit meneruskan permintaan izin sakit tenaga kependidikan ke urusan SDM

  3. 3

    SDM memproses izin dan menerbitkan surat izin sakit