SOP Cuti Tahunan ( SOP/NON-PT/AMA/06 )

  1. Permohonan cuti oleh tenaga kerja diajukan ke atasan langsung sesuai format yang telah disediakan

  2. Bila tidak setujui dengan alasan pekerjaan yang mendesak maka tidak dilanjutkan, namun apabila disetujui maka dilanjutkan ke urusan SDM

  3. SDM mencatat didalam buku rekapitulasi cuti tenaga kerja

  4. Tenaga kerja melaksanakan cuti sesuai yang telah ditentukan