SOP Penyusunan Soal Ujian (SOP/AKA/ISI/09)

 1. 1

  Dosen mata kuliah menganalisis silabus untuk menghasilkan kisi-kisi soal.

 2. 2

  Dosen menyusun butir soal dan menghasilkan dokumen soal ujian.

 3. 3

  Kemudian dosen menyerahkan soal ujian yang sudah dibuat kepada pihak akademik (Wadir I) untuk ditindak lanjuti.

 4. 4

  Wadir I menerima soal ujian dan seterusnya menyerahkan kepada staff akademik untuk digandakan dan digunakan dalam ujian sesuai dengan waktu ujian yang telah ditentukan.

 5. 5

  KTU menyimpan soal ujian asli sebagai Bank soal.