SOP Penyusunan Soal Ujian (SOP/AKA/ISI/09)

  1. Dosen mata kuliah menganalisis silabus untuk menghasilkan kisi-kisi soal.

  2. Dosen menyusun butir soal dan menghasilkan dokumen soal ujian.

  3. Kemudian dosen menyerahkan soal ujian yang sudah dibuat kepada pihak akademik (Wadir I) untuk ditindak lanjuti.

  4. Wadir I menerima soal ujian dan seterusnya menyerahkan kepada staff akademik untuk digandakan dan digunakan dalam ujian sesuai dengan waktu ujian yang telah ditentukan.

  5. KTU menyimpan soal ujian asli sebagai Bank soal.